NASZE KURSY

Kursy zaawansowane dla dzieci 8-10 lat SAVVY ED

Dla kogo jest Savvy Ed?

Savvy Ed jest dedykowany uczniom, którzy KONTYNUUJĄ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie lub powracają z zagranicy i chcą utrzymywać kontakt z językiem angielskim. Savvy Ed nie jest przewidziany dla dzieci początkujących, 8 latki rozpoczynające przygodę z językiem angielskim po prostu sobie z naszym materiałem nie poradzą.

Więcej: Savvy Ed, Edu Bears

Wszystkie dzieci rozpoczynające poziom Savvy Ed 1 są przez nas bardzo starannie testowane – oceniamy:

 • umiejętności komunikacyjne – dzieci muszą umieć swobodnie reagować na pytania i polecenia zadawane w języku angielskim,
 • umiejętność rozumienia ze słuchu – dzieci muszą być w stanie zrozumieć proste, ale naturalne nagrania w języku angielskim, np. historyjki,
 • zasób słownictwa – dzieci muszą znać większość słów związanych z tematyką świata dziecięcego w języku angielskim (jedzenie, zabawki, ubrania, przedmioty w szkole, w domu itp.),
 • umiejętność czytania – dzieci muszą dobrze czytać w języku polskim, muszą być w stanie poradzić sobie z czytaniem płynnie całych zdań, a nawet krótkich tekstów. Muszą też być w stanie przeczytać proste słowa i krótkie zdania w języku angielskim.

Przy kwalifikacji do grupy nie tylko sprawdzamy, czy dzieci mają odpowiednią wiedzę z języka angielskiego czy umiejętność czytania w języku ojczystym, bardzo ważny jest też wiek dziecka, w grupach mogą być dzieci z jednego rocznika, ewentualnie może być rok różnicy. Wierzymy, że tylko wiekowo i poziomowo dobrane grupy osiągną pełnię swojego potencjału.

Ostatnim elementem branym pod uwagę przy kwalifikacji do grup jest rozmowa z rodzicem. Rodzic powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że zapisuje dziecko na ambitny kurs, w czasie którego sumienność i regularność w odrabianiu zadań domowych jest bardzo ważna. Rodzic nie musi znać języka obcego aby pomóc dziecku, ale musi wyrazić chęć wsparcia swojej pociechy w sensie „organizacyjnym,” czyli mówiąc potocznie: dopilnować, aby mały uczeń był przygotowany na każde zajęcia.

SAVVY ED 1

Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie.
Priorytety to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku obcym.
Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners - Starters.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 7-8 lat, 1-2 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Pakiet edukacyjny zawiera:

 • podręcznik
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt kontaktu dla rodziców
 • magiczną płytkę Eda
 • teczkę
 • dostęp do dedykowanej platformy internetowej z zadaniami dodatkowymi Savvy Quest
 

SAVVY ED 2

Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku obcym.
Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners - Movers (poziom A1 wg Rady Europy).

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 8-9 lat, 2-3 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Pakiet edukacyjny zawiera:

 • podręcznik
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt kontaktu dla rodziców
 • magiczną płytkę Eda
 • teczkę
 • dostęp do dedykowanej platformy internetowej z zadaniami dodatkowymi Savvy Quest
 

SAVVY ED 3

Na tym poziomie następuje integracja wszystkich sprawności językowych: SŁUCHANIA, MÓWIENIA, CZYTANIA raz PISANIA.
Zaczynamy kłaść nacisk na POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNĄ.
Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners - Flyers (poziom A2 wg Rady Europy).

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 9-10 lat, 3-4 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Pakiet edukacyjny zawiera:

 • podręcznik
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt kontaktu dla rodziców
 • magiczną płytkę Eda
 • teczkę
 • dostęp do dedykowanej platformy internetowej z zadaniami dodatkowymi Savvy Quest
 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Administratorem danych osobowych jest FILOLOG Sylwester Szcząchor, ul. Bohaterów Monte Cassino 12, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9181673261, REGON: 364614036, telefon: 570 715 010, e-mail: biuro@efilolog.pl

Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności »

©2022 Filolog Szkoła Językowa, projekt i wykonanie Net Partners